นิคม กองเพชร

                                 
                                นายนิคม กองเพชร
                                            NIKOM  KONGPET
                                           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                               nikkom@esdc.go.th , nikcom1966@hotmail.com
                                            โทร. 081-769728