กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 เม.ย. 2563 00:58 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
1 เม.ย. 2563 00:54 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
30 มี.ค. 2563 23:43 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
30 มี.ค. 2563 18:56 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
30 มี.ค. 2563 18:56 sesao25 admin แนบ Onet25_01.jpg กับ หน้าแรก
26 มี.ค. 2563 02:22 sesao25 admin แนบ รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่มาปฏิบัติหน้าที่new.pdf กับ ปฏิทินการมาปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สพม.25 ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19
26 มี.ค. 2563 02:22 sesao25 admin นำออกไฟล์แนบ รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่มาปฏิบัติงาน ณ กลุ่.pdf จาก ปฏิทินการมาปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สพม.25 ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19
25 มี.ค. 2563 01:21 sesao25 admin แก้ไข เตรียมเปิดตัว Application การนิเทศออนไลน์
25 มี.ค. 2563 01:21 sesao25 admin แก้ไข เตรียมเปิดตัว Application การนิเทศออนไลน์
24 มี.ค. 2563 21:53 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
24 มี.ค. 2563 21:50 sesao25 admin แก้ไข เตรียมเปิดตัว Application การนิเทศออนไลน์
24 มี.ค. 2563 21:50 sesao25 admin แนบ osa01.PNG กับ เตรียมเปิดตัว Application การนิเทศออนไลน์
24 มี.ค. 2563 20:34 sesao25 admin แก้ไข ปฏิทินการมาปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สพม.25 ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19
24 มี.ค. 2563 20:33 sesao25 admin แนบ รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่มาปฏิบัติงาน ณ กลุ่.pdf กับ ปฏิทินการมาปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สพม.25 ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19
24 มี.ค. 2563 20:33 sesao25 admin แนบ pp.jpg กับ ปฏิทินการมาปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สพม.25 ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19
24 มี.ค. 2563 20:33 sesao25 admin สร้าง ปฏิทินการมาปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สพม.25 ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19
24 มี.ค. 2563 20:22 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
24 มี.ค. 2563 20:21 sesao25 admin แก้ไข หน้าแรก
24 มี.ค. 2563 20:19 sesao25 admin แนบ osa.PNG กับ เตรียมเปิดตัว Application การนิเทศออนไลน์
24 มี.ค. 2563 20:19 sesao25 admin สร้าง เตรียมเปิดตัว Application การนิเทศออนไลน์
24 มี.ค. 2563 20:13 sesao25 admin สร้าง ข่าวสารประชาสัมพันธ์
23 มี.ค. 2563 00:12 sesao25 admin นำออกไฟล์แนบ 13509133_883615678433065_7401246402998140199_n.jpg จาก การนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
23 มี.ค. 2563 00:12 sesao25 admin ลบ การนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
23 มี.ค. 2563 00:10 sesao25 admin นำออกไฟล์แนบ 13533349_883618238432809_2995166297433541544_n.jpg จาก การสอบวัดผลสมิทธิภาพ Cambridge. English. Placement. Test. (Metrica)
23 มี.ค. 2563 00:10 sesao25 admin ลบ การสอบวัดผลสมิทธิภาพ Cambridge. English. Placement. Test. (Metrica)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า