นิเทศ กำกับติดตาม ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:30โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 22:40 ]

18 ก.พ. 63 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 มอบหมายให้ ศน.กัมพล  ขันทะวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 
กิจกรรมการนิเทศ มีดังนี้
            1)พบลูกนักเรียนชั้น ม.6 สร้างความตระหนักในการยกระดับ GPA และ คะแนน ONET 
            2) ให้กำลังใจคณะคุณครูและลูกๆนักเรียนในการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ชั้น ม.1และ ม.2
            3)นิเทศและสังเกตการสอนครูผู้ช่วยรายวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3

Comments