การนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

โพสต์29 มิ.ย. 2559 19:17โดยนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 19:20 ]
วันนี้ 28-29 มิถุนายน 2559 กลุ่มนิเทศติดตามฯ โดยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ได้ทำการออกนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อ.แวงน้อย โรงเรียนพลพัฒนศึกษา อ.พล โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม และโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดยท่าน ผอ.เฉลิมพล นามมนตรี ผอ.โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ผอ.สุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม. 25 ศน.นิคม กองเพชร ศน.กัมพล ขันทะวงษ์ และศน.สุชีรา สาฆ้อง โดยมีท่าน ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยคว่มสะดวกในการนิเทศติดตามในครั้งนี้ ทางกลุ่มนิเทศติดตามฯต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

      

Comments