การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)

โพสต์17 ก.พ. 2563 20:31โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 20:50 ]
17  ก.พ. 63  ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 มอบหมายให้ ศน. นิคม กองเพชร ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 และการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน (ชั้นม.1 และ ม.2) ปีการศึกษา 2562 ภาคเช้า ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ภาคบ่าย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 


Comments