ประชุมติดตามและนำเสนอการปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่น

 
 


18 มิ.ย 62 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการจัดประชุมติดตามและนำเสนอการปรับปรุงกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสพม.25
Comments