กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ


ร่วมงานตรุษจีนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น

โพสต์17 ก.พ. 2564 22:34โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 22:35 ]วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายจักราวธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายพัฒนพงศ์ ศรีวะมย์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในงานตรุษจีนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น  สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร โดยมีนางณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงาน และได้รับฟังการกล่าวรายงาน และได้รับชมการแสดงจากนักเรียนในรายวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  
  
  

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์24 ก.ค. 2563 15:40โดยสพม. ขอนแก่น


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์  ได้รับมอบหมายจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) .ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร

 
 
 
 
 
 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 ก.ค. 2563 04:58โดยสพม. ขอนแก่น

  

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ และนางชุติกาญจน์ นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร

 
 
 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ก.ค. 2563 06:54โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2563 06:59 ]

 

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รอง ผอ. สพม.25 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ และนางชุติกาญจน์ นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก .ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร

 
 
 
 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 ก.ค. 2563 01:44โดยสพม. ขอนแก่นวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ และนางชุติกาญจน์ นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร

 
 
 
 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 ก.ค. 2563 00:00โดยสพม. ขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ และนางชุติกาญจน์ นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
 
 
 
 
 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์14 ก.ค. 2563 05:51โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2563 06:02 ]


วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ และนางชุติกาญจน์ นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม .การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร สหวิทเขตกัลยาณมิตร

 
        

นิเทศ กำกับติดตาม ขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์17 ก.พ. 2563 22:30โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 22:40 ]


18 ก.พ. 63 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 มอบหมายให้ ศน.กัมพล  ขันทะวงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 
กิจกรรมการนิเทศ มีดังนี้
            1)พบลูกนักเรียนชั้น ม.6 สร้างความตระหนักในการยกระดับ GPA และ คะแนน ONET 
            2) ให้กำลังใจคณะคุณครูและลูกๆนักเรียนในการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปี ชั้น ม.1และ ม.2
            3)นิเทศและสังเกตการสอนครูผู้ช่วยรายวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)

โพสต์17 ก.พ. 2563 20:31โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 20:50 ]

17  ก.พ. 63  ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 มอบหมายให้ ศน. นิคม กองเพชร ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 และการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน (ชั้นม.1 และ ม.2) ปีการศึกษา 2562 ภาคเช้า ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา  ภาคบ่าย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 


การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์2 ส.ค. 2559 01:00โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2563 21:10 ]
14 ก.พ. 63  ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 มอบหมายให้ ศน. พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย ์ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ กำกับติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการ PLC -kksec25 Model ภายใต้กรอบการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยนวัตกรรม SIAO Model ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร


1-10 of 10