ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนครูที่สอนในโรงเรียนในสังกัด

โพสต์21 เม.ย. 2563 22:08โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2563 22:27 ]

ด้วยรองเลขาธิการ กพฐ. (นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ) ขอข้อมูลจำนวนครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดของท่าน สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในการนี้ เป็นเรื่องเร่งด่วน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ส่งให้ สพม. เขต 25 ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อรวบรวมส่งรองเลขาธิการ กพฐ. ต่อไปขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย
โดยให้แต่ละโรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิ้งค์นี้
Comments