ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนครูที่สอนในโรงเรียนในสังกัด

โพสต์21 เม.ย. 2563 22:08โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2563 22:27 ]


ด้วยรองเลขาธิการ กพฐ. (นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ) ขอข้อมูลจำนวนครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดของท่าน สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในการนี้ เป็นเรื่องเร่งด่วน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ส่งให้ สพม. เขต 25 ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อรวบรวมส่งรองเลขาธิการ กพฐ. ต่อไปขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย
โดยให้แต่ละโรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลตามลิ้งค์นี้

ปฏิทินการมาปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สพม.25 ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

โพสต์24 มี.ค. 2563 20:33โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2563 22:17 ]


รายชื่อของศึกษานิเทศก์ สพม.25 มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563

เตรียมเปิดตัว Application การนิเทศออนไลน์

โพสต์24 มี.ค. 2563 20:19โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2563 01:21 ]


สำหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้การนิเทศออนไลน์  เตรียมเปิดตัวการใช้งานเร็วๆ นี้
https://youtu.be/0Ux-YXUXfjs

วิดีโอ YouTube

1-3 of 3