นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการ

โพสต์9 มี.ค. 2563 21:33โดยsesao25 admin   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 21:38 ]
การออกนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 -31 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Ċ
sesao25 admin,
9 มี.ค. 2563 21:41
Ċ
sesao25 admin,
9 มี.ค. 2563 21:43
Ċ
sesao25 admin,
9 มี.ค. 2563 21:43
Ċ
sesao25 admin,
9 มี.ค. 2563 21:41
Comments