ขอเรียนเชิญประชุุม

โพสต์13 ก.ค. 2563 06:50โดยsesao25 admin
ขอเรียนเชิญประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม 2
อาคาร 2 สพม.25 [หนังสือแจ้งโรงเรียน]
Comments