การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

โพสต์11 ส.ค. 2563 05:44โดยสพม. ขอนแก่น
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ [หนังสือแจ้งโรงเรียน]
Comments