หนังสือแจ้งโรงเรียน กลุ่มนิเทศ สพม.25


ประกาศรายชื่อโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

โพสต์29 พ.ย. 2563 18:00โดยวรัญญา หาปู่ทน

ประกาศรายชื่อโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
[หนังสือราชการ]

การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

โพสต์11 ส.ค. 2563 05:44โดยสพม. ขอนแก่น

การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ [หนังสือแจ้งโรงเรียน]

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ในการออกนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

โพสต์16 ก.ค. 2563 00:14โดยสพม. ขอนแก่น

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ในการออกนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [หนังสือแจ้งโรงเรียน]

การดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

โพสต์14 ก.ค. 2563 05:03โดยสพม. ขอนแก่น

การดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019()COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[หนังสือแจ้งโรงเรียน]

ขอเรียนเชิญประชุุม

โพสต์13 ก.ค. 2563 06:50โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 23:16 ]

ขอเรียนเชิญประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม 2
อาคาร 2 สพม.25 [หนังสือแจ้งโรงเรียน]

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนตฺ์ในการออกประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์13 ก.ค. 2563 06:47โดยสพม. ขอนแก่น

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนตฺ์ในการออกประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2563 [หนังสือแจ้งโรงเรียน]

การดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

โพสต์13 ก.ค. 2563 06:45โดยสพม. ขอนแก่น

การดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019()COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[หนังสือแจ้งโรงเรียน]

การจัดทำแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์13 ก.ค. 2563 06:42โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 23:13 ]

การจัดทำแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2563 
ส่งภายในวันที่ 29 ก.ค.63  [หนังสือแจ้งโรงเรียน]

การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์13 ก.ค. 2563 06:38โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 06:39 ]

การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[หนังสือแจ้งโรงเรียน]

ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563

โพสต์13 ก.ค. 2563 01:39โดยสพม. ขอนแก่น   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 02:55 ]

ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 17 ก.ค.63 เวลา 08.30 น.ณ โรงเรียนนครขอนแก่น
[หนังสือแจ้งโรงเรียน]

1-10 of 11