เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมสัมมนา

โพสต์29 มิ.ย. 2559 18:57โดยsesao25 admin

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

Comments