ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ฯ สพม.25

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศ สพม.25

  • นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการ การออกนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 3 ...
    ส่ง 9 มี.ค. 2563 21:38 โดย sesao25 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  

เพลงมาร์ชศึกษานืเทศก์


ปฏิทินการนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.25


www.esdc.name

วันที่ & เวลาจำนวนเข้าชมเว็บ