ข่าวสารกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ฯ สพม.25

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

 • การจัดสัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกล ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2559 01:00 โดย sesao25 admin
 • การนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม วันนี้ 28-29 มิถุนายน 2559 กลุ่มนิเทศติดตามฯ โดยโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ได้ทำการออกนิเทศติดตามความยั่งยืนในโรงเรียนดี ประจำตำบล ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อ ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 19:20 โดย นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
 • การสอบวัดผลสมิทธิภาพ Cambridge. English. Placement. Test. (Metrica) การสอบวัดผลสมิทธิภาพCambridge. English. Placement. Test. (Metrica). ณ โรงเรียนกัลยาณวัตรท่านรองนพภา นิสสัยพันธุ์ รอง ผอ.สพม. 25 ท่านรองอนันต์. เดชโยธิน รองผอ.รร.ก ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 19:13 โดย sesao25 admin
 • การนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559 เมื่อวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559 คณะนิเทศติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ชุดที่ 4 ประกอบด้วย นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผอ.ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2559 22:26 โดย นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินการนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.25

www.esdc.name